Fiets van de zaak I
Nieuws - 1 november 2021

Fiets van de zaak I

 

Als u als werkgever een fiets verstrekt aan uw werknemers, dan vormt dit loon in natura waarmee rekening gehouden moet worden bij de verloning. Maandelijks zal er dan een forfaitaire bijtelling verwerkt moeten worden en daarover is dan loonheffing verschuldigd, hetgeen het nettoloon vermindert.

De maandelijkse bijtelling bedraagt 1/12 deel van 7% van de waarde van de fiets. Is de werknemer een eigen bijdrage verschuldigd, dan vermindert dat die forfaitaire bijtelling (niet verder dan tot nihil).

Overigens kan de werkgever het ook als zodanig aanwijzen voor de WKR om er de vrije ruimte mee op te vullen dan wel de eindheffing toe te passen.