Actueel
Extra eisen turboliquidatie

Extra eisen turboliquidatie

11 juni 2020
Categorie: Nieuws

Een turboliquidatie is een snelle manier om een B.V., stichting of andere vennootschap te liquideren. De reden daarvan is dat er geen vereffeningsfase op de ontbinding volgt. De belangrijkste voorwaarde waaraan moet worden voldaan is dat er geen zogenaamde baten meer mogen zijn.

Het laten voortbestaan van een vennootschap zonder baten dient doorgaans geen doel. Het kost zelfs alleen maar geld.

Hoe vindt die ontbinding bij een turboliquidatie plaats? Simpelweg door middel van een besluit door de algemene vergadering (van aandeelhouders). Hierdoor houdt de vennootschap per direct op te bestaan. De vereffening, die bij een gewone liquidatie volgt op de ontbinding, kan achterwege blijven. 

Na liquidatie staat een schuldeiser van de rechtspersoon in beginsel met lege handen. Verhaal op de rechtspersoon is immers niet meer mogelijk. 

Het kabinet werkt aan een voorstel om de positie van schuldeisers te verbeteren en daarom zullen de eisen voor een turboliquidatie verscherpt worden.

In oktober 2019 zijn drie wijzigingen in de procedure van de turboliquidatie aangekondigd. 

  • Het bestuur wordt verplicht tot het opstellen en deponeren van een slotbalans. De slotbalans heeft betrekking op het boekjaar van de turboliquidatie en moet worden gedeponeerd bij het handelsregister. Daarbij moet een bestuursverklaring komen waarom baten ontbreken.
  • Het is aan het bestuur om zorg te dragen voor een algemene bekendmaking van de ontbinding. Bij de bekendmaking wordt vermeld dat de slotbalans met de jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister.
  • Tot slot moeten vóór de doorhaling van de rechtspersoon in het handelsregister de jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren openbaar gemaakt zijn, tenzij daarvoor een ontheffing geldt.
Terug