Eigen Woning lening van de eigen BV: hypotheekrecht gewenst of zelfs vereist ?
Nieuws - 25 oktober 2023

Eigen Woning lening van de eigen BV: hypotheekrecht gewenst of zelfs vereist ?

Sinds 2023 geldt de wet excessief lenen bij de eigen vennootschap. Deze wet is bedoeld om te voorkomen dat directeur-grootaandeelhouders (dga's) te veel geld lenen van hun eigen bv, zonder dat ze daar belasting over betalen. De wet stelt een grens aan de totale schuld die een dga mag hebben bij zijn of haar eigen bv. Die grens is 700.000 euro per dga, exclusief de eigenwoningschuld.

Een eigenwoningschuld is een lening die een dga heeft afgesloten bij zijn of haar eigen bv voor de aankoop, verbouwing of verbetering van de eigen woning. Deze lening valt niet onder de wet excessief lenen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Als een dga meer dan 700.000 euro leent van zijn of haar eigen bv, dan wordt het meerdere boven deze grens belast als (fictief) inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Dit betekent dat de dga 26,9% belasting moet betalen over het bedrag dat boven de grens uitkomt. 

De wet excessief lenen heeft als doel om belastingontwijking tegen te gaan en om de financiële positie van bv's te versterken. De wet geldt voor alle leningen die op of na 31 december 2023 bestaan tussen een dga en zijn of haar eigen bv. Leningen die voor die datum zijn afgesloten, moeten dus ook aan de wet voldoen. Het is daarom verstandig om tijdig te bekijken of de leningen bij de eigen bv moeten worden aangepast of afgelost.

Als er directeuren-aandeelhouders zijn die in 2023 hun leningen bij de bank hebben overgesloten naar de eigen bv, dan moeten zij ervoor zorgen dat zij uiterlijk 31 december 2023 een hypotheekrecht hebben gevestigd op de eigen woning ten gunste van de bv. Dat is niet nodig voor de aftrek van hypotheekrente in box 1, maar wel om te zorgen dat de lening niet meetelt voor de excessieflenenmaatregel in box 2. Voor Eigen Woning leningen die zijn aangegaan bij de eigen BV en die zijn ontstaan in 2023 geldt immers voortaan de voorwaarde van het vestigen van een hypotheek.