Actueel
Effect BTW zonnepanelen op nieuwe KOR

Effect BTW zonnepanelen op nieuwe KOR

12 juni 2019
Categorie: Nieuws

In onze vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen over de wijzigingen in de kleine ondernemersregeling vanaf 2020. Aan de hand van onderstaand voorbeeld laat ik u zien wat dit betekent voor u als u de BTW op zonnepanelen heeft teruggevraagd. 

U heeft zonnepanelen aangeschaft in 2018 voor € 5.000 inclusief BTW. De BTW ad € 900 heeft u teruggevraagd en daarna heeft u verzocht om vrijstelling van administratieve verplichtingen.
Klaar zou u denken. 

Per 1 januari 2020 treedt er een nieuwe KOR in werking. Bij vrijstelling van de administratieve verplichtingen (waaronder indienen BTW aangifte) gaat de Belastingdienst ervan uit dat u de nieuwe KOR wilt toepassen. De herziening treedt dan in werking. Herziening houdt in dit voorbeeld in dat de zonnepanelen 4 jaar na investeringsjaar voor de BTW worden gevolgd. 

In bovengenoemd voorbeeld is 2 jaar verstreken waardoor de genoten voorbelasting van de overige 3 jaar moet worden herzien (terugbetaald). Dit is € 540 (3/5 * € 900). Dit bedrag is boven de drempel van € 500 en moet dus worden terugbetaald. 

Stel dat je één jaar later gebruik maakt van de nieuwe KOR dan bedraagt de herziening € 360 (2/5 * € 900). Dit is beneden de drempel van € 500 en hoeft niet te worden terugbetaald. 

Het is dus belangrijk om na te gaan wanneer u gebruik wilt maken van de nieuwe KOR. 

Heeft u zonnepanelen aangeschaft en de BTW teruggevraagd neem dan contact op met een van onze relatiebeheerders.

Terug