Actueel
Een stage of een leerbaan?

Een stage of een leerbaan?

9 september 2020
Categorie: Nieuws

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. Veel leerlingen en studenten gaan op zoek naar een stage of leerbaan. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen beide? En wat past het beste bij u als werkgever? 

Stage
Een student of leerling die stage loopt, volgt meestal dagonderwijs. Om praktijkervaring op te doen loopt hij tijdens zijn opleiding één of meerdere stages bij organisaties. Hier kan een stagevergoeding tegenover staan, maar dit is niet wettelijk verplicht. In de CAO kunnen wel afspraken zijn gemaakt over een stagevergoeding. Wanneer de stagiaire alleen een beperkte vergoeding krijgt, is er geen sprake van een dienstverband. Wel is het verstandig om de afspraken vast te leggen in een stageovereenkomst. Wanneer de stagiaire een reëel salaris ontvangt, is er sprake van een (fictieve) dienstbetrekking. Op dat moment moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld en gelden de normale regels voor vergoedingen zoals het minimumloon. 

Leerbaan/leerwerkplek
Bij een leerbaan/leerwerkplek combineert de leerling werken en leren. Meestal gaat de leerling in zo’n situatie één of meerdere dagen per week naar school en is de overige dagen van de werkweek voor u aan het werk. De leerling is dan tijdelijk in dienst van de organisatie en ontvangt daarom salaris. Bij aanvang van de leerbaan leggen de leerling, de onderwijsinstelling en de werkgever de afspraken vast in een praktijkleerovereenkomst.

Voor leerlingen van het mbo of het vmbo moet uw organisatie een erkend leerbedrijf zijn. Voor hbo- of wo-opleiding geldt deze verplichting niet. De erkenning kan worden aangevraagd bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hierdoor kunt u tevens een tegemoetkoming in de begeleidingskosten aanvragen via de subsidieregeling praktijkleren.

Terug