Actueel
Een hobby kan maar zo uitgroeien tot een onderneming (V)

Een hobby kan maar zo uitgroeien tot een onderneming (V)

21 juli 2017
Categorie: Nieuws

Eiser had na zijn pensionering het idee opgevat een boodschappenservice op te richten. Hij heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting door hem gedane uitgaven als verlies uit onderneming in mindering gebracht. De uitgaven hebben onder meer betrekking op telefoon, ADSL–lijn, vervaardigen en verspreiden van folders, openen van een antwoordnummer, Telecom, en een postbus–jaarabonnement. De inspecteur heeft dit niet geaccepteerd, omdat niet is voldaan aan het zogenoemde objectieve vereiste dat de bron – eventueel in de toekomst – een positieve opbrengst zal geven.

De rechtbank overweegt dat van een bron van inkomen sprake is bij deelname aan het economische verkeer waarbij het behalen van geldelijk voordeel wordt beoogd (subjectieve criterium) en waarbij redelijkerwijs te verwachten is dat de bron – eventueel in de toekomst – een positieve opbrengst zal geven (objectieve criterium). Het objectieve criterium is in de jurisprudentie naast het subjectieve criterium ontwikkeld in verband met de moeilijkheden om ten aanzien van het subjectieve criterium bewijs te leveren. In casu is van dergelijke moeilijkheden geen sprake en is sprake van een bron van inkomen. Met name het vervaardigen en verspreiden van folders en het openen van een postbus en een antwoordnummer kunnen worden aangemerkt als eerste ondernemershandelingen. Vanaf dat moment is sprake van een onderneming en niet van hobbyactiviteiten.

Terug