Een beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2017?
Nieuws - 16 augustus 2016

Een beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2017?

Als mensen trouwen zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, trouwen zij in gemeenschap van goederen. 

Wat houdt dat in gemeenschap van goederen
De consequentie van gemeenschap van goederen is dat je alles met elkaar deelt, of het nu bezittingen zijn of schulden. En dat kan wel eens voor nare verassingen leiden. Zeker als iemand een eigen zaak heeft dan wel een eigen zaak gaat beginnen, zijn huwelijkse voorwaarden zeker aan te raden. Feitelijk moet je o.i. altijd huwelijkse voorwaarden aangaan. En vervolgens moet je natuurlijk goed nadenken wat je daarin wel en wat niet wilt opnemen.

Uitzondering op gemeenschap van goederen
Het komt regelmatig voor dat er schenkingen dan wel erfenissen zijn ontvangen waarop een uitsluitingsclausule rust. Dergelijke bedragen vallen dan niet in de gemeenschap.

Een beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2017 ?
Als de nieuwe wet in werking treedt en je gaat trouwen zonder huwelijkse voorwaarden, valt alleen wat je tijdens het huwelijk samen opbouwt in de (beperkte) gemeenschap. Er buiten valt wat je al had opgebouwd op het moment van het aangaan van het huwelijk evenals schenkingen en nalatenschappen en dat ook als er geen uitsluitingsclausule is opgenomen.