Actueel
Dividenduitkering na afloop van het boekjaar

Dividenduitkering na afloop van het boekjaar

14 juli 2020
Categorie: Nieuws

In veel jaarrekeningen zie je dat een dividenduitkering die na afloop van het boekjaar (jaar: T+1) is vastgesteld, wordt verwerkt in het boekjaar (jaar: T). Is dit mogelijk? 

De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving behandelen in de Richtlijn ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ hoe met een dividend na afloop van het boekjaar dient te worden omgegaan. 

In de Richtlijnen worden drie methoden genoemd:

  • niet als afzonderlijke component van het eigen vermogen;
  • als afzonderlijke component van het eigen vermogen; of
  • in de balans te verwerken onder de schulden. 

Bovenstaande verwerkingswijze is alleen mogelijk voor dividenden die vanuit de winstbestemming kunnen worden uitgekeerd; deze vloeien voort uit het voorstel tot winstbestemming. 

Indien er voor wordt gekozen om de dividenduitkering vanuit de winstbestemming te verwerken onder de kortlopende schulden, dan kan men deze schuld niet salderen met een eventuele vordering op de aandeelhouder (natuurlijk persoon en/of rechtspersoon), omdat er sprake is van een ‘voorwaardelijke’ verplichting. In jaar T+1 kan deze dividenduitkering gesaldeerd worden met de vordering op de aandeelhouder vanaf het moment dat de dividenduitkering is vastgesteld. 

Indien na afloop van het boekjaar een dividenduitkering plaatsvindt uit de overige reserves, dan kan deze dividenduitkering niet in de cijfers van het afgesloten boekjaar worden verwerkt, maar dient deze eventueel wel als gebeurtenis na balansdatum in de jaarrekening over het afgesloten boekjaar te worden toegelicht. Een mondeling voornemen tot een dividenduitkering in het huidige boekjaar die na afloop van het boekjaar wordt vastgesteld in de notulen en uitgekeerd, biedt in deze geen soelaas! 

Indien het gewenst is dat een dividenduitkering in het boekjaar dient te worden verwerkt en eventueel dient te worden gesaldeerd met een vordering op de aandeelhouder, adviseren wij om in de laatste maand van het boekjaar het besluit tot dividenduitkering te nemen en deze dividenduitkering ook te laten vaststellen. Vergeet daarbij niet om de balanstest en de uitkeringstoets uit te voeren! 

Voor een juiste verwerking van de dividenduitkering zijn onze adviseurs u graag van dienst!

Terug