Actueel
Deelnemingsvrijstelling van toepassing bij een belang in een coöperatie?

Deelnemingsvrijstelling van toepassing bij een belang in een coöperatie?

16 april 2020
Categorie: Nieuws

Deelnemingsvrijstelling
De deelnemingsvrijstelling is een wettelijke regeling uit de vennootschapsbelasting, waarbij winst en verlies van de deelneming niet belast of aftrekbaar is vanuit de B.V. die de aandelen houdt op het moment dat het belang groter is dan 5%. Dit is ter voorkoming van dubbele belastingheffing op het niveau van zowel de dochter als moedermaatschappij. De afgelopen jaren is het oprichten van een coöperatie en hier lid van zijn middels een besloten vennootschap een steeds meer voorkomend fenomeen. 

Deelnemingsvrijstelling bij minder dan 5% belang
Op het moment dat je als besloten vennootschap lid bent van een coöperatie en minder dan 5% van de lidmaatschapsrechten hebt, kunt u alsnog deelnemingsvrijstelling toepassen. In het geval van een coöperatie geldt de deelnemingsvrijstelling voor alle besloten vennootschap leden los van het percentage van de lidmaatschapsrechten, indien voldaan is aan de voorwaarden. Hierdoor is het oprichten van een coöperatie een aantrekkelijke rechtsvorm. Winstuitkeringen en rente op inleggelden welke ontvangen worden uit de coöperatie worden dankzij de deelnemingsvrijstelling maar één keer belast. Let op: bent u ook leverancier van de coöperatie? Voor deze onderlinge dienst, geldt de deelnemingsvrijstelling niet! Alleen voor voordelen welke voortvloeien uit het lidmaatschap van de coöperatie. 

Voorbeeld
Een coöperatie heeft 50 besloten vennootschappen als lid met dezelfde rechten. Per saldo hebben alle aandeelhouders een belang van 2% en is er sprake van deelnemingsvrijsteling. Mocht er sprake zijn van een besloten vennootschap in plaats van een coöperatie dan zou er in dit geval geen sprake zijn van deelnemingsvrijstelling. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op!

Terug