Actueel
De voordelen van de coöperatie ten opzichte van de B.V.

De voordelen van de coöperatie ten opzichte van de B.V.

24 september 2019
Categorie: Nieuws

Ben je ondernemer, wil je graag samenwerken en onder één naam naar buiten treden?
Wil je daarnaast je zelfstandigheid en eigen activiteiten aanhouden en aansprakelijkheid goed afdekken? Denk dan aan de coöperatie; een flexibele en praktische rechtsvorm.

Naast de gebruikelijke VOF en B.V. wordt de rechtsvorm coöperatie in de laatste jaren steeds vaker gebruikt voor:
-   verkoop- of ondernemerscoöperatie;
-   inkoopcoöperatie voor gezamenlijk inkoopvoordeel;
-   investeringscoöperatie, voor gezamenlijke financiering; 
-   participatie of bedrijfsoverdracht.

Wat zijn de voordelen van een coöperatie ten opzichte van een B.V.?

Deelnemingsvrijstelling
Het eigendom in een coöperatie vertaalt zich in een lidmaatschap. Bij een coöperatie is er altijd sprake van een deelneming, ook al heeft het lid een belang van minder dan 5%.

Verlengstukwinstregeling
Speciaal voor coöperaties is er een extra aftrekpost gecreëerd voor de vennootschapsbelasting. Deze zogenaamde 'verlengstukwinst' regeling heeft als doel om dubbele belasting te voorkomen voor activiteiten die in het 'verlengde' liggen van de activiteiten van de eenmanszaak, vof of maatschap van het lid.
Het gaat om winst die wordt uitgekeerd aan leden die natuurlijke personen zijn en die in verhouding staat tot de aan- of verkopen die het lid via de coöperatie heeft gedaan.

Dividendbelasting
In tegenstelling tot B.V.'s zijn coöperaties niet onderworpen aan dividendbelasting. Dit levert een administratief voordeel op.

Winstverdeling
Bij een B.V. gebeurt de winstverdeling altijd naar rato van ieders aandelen. Bij een coöperatie kun je de winst ook op een ander wijze verdelen, zolang men het maar duidelijk en meetbaar kan vastleggen.

Leden in plaats van aandeelhouders
Zowel een coöperatie als een B.V. richt je op bij de notaris. Waar de B.V. aandeelhouders heeft, kent de coöperatie leden. Leden kun je net als bij een vereniging zelf aannemen, en ze kunnen ook zelf hun lidmaatschap opzeggen. Hiervoor hoef je niet terug naar de notaris, ook niet als hun inleg of investering in de coöperatie wijzigt.

Bij een B.V. moet je voor elke wijziging van de aandeelhouders of van het aantal aandelen dat ze bezitten, terug naar de notaris. Deze maakt hiervan een akte op, met steeds weer de bijbehorende kosten.

Stemrecht
Bij een B.V. volgt het stemrecht de aandelenverdeling. Bij een coöperatie heb je meer mogelijkheden. Je kunt werken met een ledenraad, je kunt bepaalde groepen meer zeggenschap geven over specifieke onderwerpen, of je kunt bepalen dat iemand de eerste jaren alleen beperkt stemrecht heeft.

Terug