De voor- en nadelen van een Fiscale Eenheid BTW
Nieuws - 30 oktober 2023

De voor- en nadelen van een Fiscale Eenheid BTW

Btw-ondernemers kunnen een fiscale eenheid btw vormen als ze in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar zijn verweven. De fiscale eenheid btw is niet beperkt tot rechtspersonen. Ook personenvennootschappen en eenmanszaken kunnen tot een fiscale eenheid btw behoren, mits wordt voldaan aan de vereiste verwevenheden.

Financiële verwevenheid
Voor de financiële verwevenheid geldt de voorwaarde dat meer dan 50% van de aandelen, inclusief de zeggenschap, in elk van de vennootschappen middellijk of onmiddellijk in dezelfde handen is.

Economische verwevenheid
Voor de economische verwevenheid geldt de voorwaarde dat de activiteiten van de vennootschappen in hoofdzaak strekken tot verwezenlijking van eenzelfde economisch doel of de activiteiten van de ene vennootschap in hoofdzaak voor meer dan 50% voor de andere vennootschap worden uitgeoefend. Dit betreffen de zogenoemde complementaire activiteiten.

Organisatorische verwevenheid
Voor de organisatorische verwevenheid geldt als voorwaarde dat de betrokken vennootschappen onder een gezamenlijke, als eenheid functionerende leiding staan of de leiding van de ene vennootschap ondergeschikt is aan de leiding van de andere vennootschap.

Voordelen fiscale eenheid btw
Als sprake is van een fiscale eenheid btw kwalificeren de onderlinge prestaties tussen de onderdelen van de fiscale eenheid btw als zogenoemde interne prestaties die buiten de btw-heffing vallen. Dit betekent dat over de vergoeding voor deze interne prestaties binnen de fiscale eenheid btw geen btw is verschuldigd. Dit is met name voordelig bij fiscale eenheden btw waarvan een of meer onderdelen btw-vrijgestelde prestaties verrichten. Vanwege de fiscale eenheid btw drukt dan geen btw op de interne doorberekeningen.

Nadelen fiscale eenheid btw
Een nadeel van de fiscale eenheid btw is dat de onderdelen van de fiscale eenheid btw hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de btw-schulden van de fiscale eenheid. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de inspecteur de beschikking fiscale eenheid btw afgeeft. De hoofdelijke aansprakelijkheid is daardoor gekoppeld aan de afgifte van de beschikking fiscale eenheid btw. Zolang de Belastingdienst geen beschikking fiscale eenheid btw afgeeft, zijn de onderdelen van de fiscale eenheid niet hoofdelijk aansprakelijk.

Praktische gevolgen fiscale eenheid btw
Als sprake is van een fiscale eenheid btw, heeft dat de volgende praktische gevolgen voor de onderdelen van de fiscale eenheid:

1.  De onderdelen van de fiscale eenheid btw doen in beginsel één geconsolideerde btw-aangifte en één Opgaaf ICP die op naam staat van de fiscale eenheid btw. Op deze manier blijven de interne prestaties buiten beschouwing.

2. De fiscale eenheid btw krijgt zelf een btw-identificatienummer.

3.  De btw-naheffingsaanslagen moeten op naam van de fiscale eenheid btw staan. Bij een onjuiste tenaamstelling van de btw-naheffingsaanslag moet deze aanslag worden vernietigd. Een btw-naheffingsaanslag met een onjuiste tenaamstelling kan niet worden vernietigd als in het tijdvak waar de btw-naheffingsaanslag betrekking heeft geen zekerheid bestaat over het bestaan van de fiscale eenheid btw.

4. Bij intracommunautaire transacties moeten de onderdelen van de fiscale eenheid btw hun eigen handelsnaam met het eigen, oorspronkelijke btw-identificatienummer gebruiken.

5. De onderdelen van de fiscale eenheid btw kunnen de inspecteur verzoeken om afzonderlijk btw-aangifte en Opgaaf ICP te blijven doen. De interne prestaties blijven dan buiten deze afzonderlijke btw-aangiften.

Bron: SRA-Praktijkhandreiking Fiscale eenheid btw