Actueel
De turbo-liquidatie voor uw B.V.

De turbo-liquidatie voor uw B.V.

2 oktober 2019
Categorie: Nieuws

Hoe werkt een turbo-liquidatie?
De turbo-liquidatie is een snelle manier om van uw B.V. af te komen. Om gebruik te kunnen maken van de turbo-liquidatie is de belangrijkste voorwaarde waaraan voldaan moet worden, dat op het moment van ontbinding geen baten in de onderneming aanwezig mogen zijn. 

De turbo-liquidatie vindt plaats door middel van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. De turbo-liquidatie is snel omdat de vereffening, dat zoals gebruikelijk volgt op de ontbinding bij een reguliere liquidatie, achterwege kan blijven aangezien er geen baten meer zijn. De vennootschap houdt per direct op te bestaan. Daarnaast hoeft er geen advertentie geplaatst te worden in een dagblad en is er geen tweemaandstermijn voor schuldeisers om in verzet te komen tegen de ontbinding. Ook kan met de turbo-liquidatie faillissement voorkomen worden. 

Wat zijn de valkuilen?
Zijn er toch baten en wordt de turbo-liquidatie uitgevoerd? Dan kan er sprake zijn van een persoonlijk ernstig verwijt tegen de bestuurder en kan de bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schulden van de vennootschap. 

Zitten er schulden, maar geen baten in de B.V.? Dan mag de turbo-liquidatie gebruikt worden, tenzij met het oog op de liquidatie de baten uit de B.V. worden gehaald. 

Lopende verplichtingen in de B.V. zoals arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten moeten door de bestuurder op een juiste wijze beëindigen om onrechtmatig handelen en persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen. 

Winstuitkeringen naar de bestuurder, terwijl opeisbare verplichtingen van schuldeisers niet voldaan konden worden kan consequenties hebben. 

Een belanghebbende kan aannemelijk maken dat er nog wel baten in de vennootschap zijn, waarop de rechtbank op diens verzoek de ontbinding kan heropenen om alsnog een vereffenaar van de baten te benoemen. Dit kan faillissement tot gevolg hebben. 

Kunt u uw B.V. middels een turbo-liquidatie ontbinden?
Neem contact met ons op om de mogelijkheden en vervolgstappen te bespreken!

Terug