Actueel
DE TOZO-LENING EN DE TOTO

DE TOZO-LENING EN DE TOTO

4 mei 2020
Categorie: Nieuws

Sinds de Corona-crisis ons land bereikt heeft, zijn we met alle financiële maatregelen die de overheid heeft genomen, weer heel wat afkortingen rijker: 

NOG, VFF, IK, BMKB, TOGS, TOZO, TOZO-lening en dan nog alle maatregelen die in reeds bestaande regelingen zijn opgenomen.

Niet voor niets hebben wij als werknemers en klanten van KRC van Elderen dagelijks updates gekregen van alle regelingen. Belangrijke kenmerken van alle maatregelen waren eenvoud in de uitvoerbaarheid en geen toetsing aan inkomen en vermogen. Wel wordt er een moreel beroep gedaan op de ondernemer om geen regelingen aan te vragen als je ze eigenlijk niet nodig hebt omdat je nog ander inkomen of vermogen hebt. Vooral de regelingen voor de eerste levensbehoeften zijn daardoor snel uit te betalen. 

TOZO-lening
Nu we wat langer in de crisis zitten zijn vaak overbruggingsleningen nodig. Eén van die leningen, die ook onder de naam TOZO valt, wordt ook uitgevoerd door de gemeente, net als de zogenaamde TOZO-uitkering voor levensonderhoud van € 1.500 voor partners en € 1.050 voor alleenstaanden. Dat kan voor maximaal € 10.157 voor liquiditeitsproblemen in maart, april en mei. 

Bij de aanvraag van deze lening worden wel banksaldi gevraagd van de ondernemer en zijn/haar partner. Als je genoeg geld op een bankrekening hebt staan hoef je niet te lenen. Maar welke bankrekeningen tellen dan mee?

Welke banksaldi?
Marietje heeft een kapsalon en wil graag een lening om de kosten die toch overblijven te kunnen betalen. Haar echtgenoot Piet is zelfstandige en werkt in de bouw. Samen weten ze maandelijks van de gezamenlijke inkomsten en uitgaven normaal gesproken € 150 te sparen. 

 1. Dat doen ze al 10 jaar en per saldo staat er € 15.000 op die gezamenlijke bankrekening. Telt dit vermogen mee om te bepalen of je recht hebt op de TOZO-lening?
 2. Stel dat Piet het geld, omdat hij de financiën thuis regelt op een bankrekening heeft gezet die alleen op zijn naam staat? Maakt het daarbij uit of ze huwelijkse voorwaarden hebben waarbij bankrekeningen privévermogen zijn?
 3. Het geld op de spaarrekening van Piet is niet ontstaan door sparen maar omdat hij een gift heeft gehad van zijn ouders?
 4. Stel dat ouders het geld op een gezamenlijke bankrekening van Marietje en Piet hadden gestort met omschrijving dat het een schenking onder privéclausule is voor Piet?
 5. Piet had uit aansprakelijkheidsoverwegingen een B.V. opgericht voor zijn activiteiten en heeft het geld overgeboekt naar de bankrekening van de B.V. De B.V. heeft het gebruikt om gereedschap te kopen.
 6. Marietje heeft het geld gewonnen met een lot van de Zwolse geluksmakelaar met de lotto en stort het geld op haar bankrekening. Ze hebben huwelijkse voorwaarden.

Kern van de uitkomst:
Geld dat op een gezamenlijke spaarrekening staat of een bankrekening van Marietje per 1 maart telt mee voor het deel dat eigendom is van Marietje.

Dat geeft de volgende uitkomsten voor het formulier voor de aanvraag van de TOZO-lening.

 1. Het geld op de gezamenlijke bankrekening dat ze hebben gespaard telt voor de helft mee.
 2. Het geld op de bankrekening van Piet is misschien wel deels van Marietje maar staat letterlijk niet op haar naam. Dat hangt ervan af of de bankrekening in de huwelijksgoederengemeenschap valt.
 3. Voor de schenking van zijn ouders heeft Piet het geen probleem als hij het op een privé bankrekening heeft gestort.
 4. Als hij het op een gezamenlijke bankrekening heeft gestort heeft hij er zelf voor gezorgd dat het geen privévermogen meer van hem is ondanks de privéclausule en telt het voor de helft mee.
 5. Het geld staat niet meer op een privé bankrekening en de B.V. is van Piet. Een eventuele vordering van Marietje telt niet mee.
 6. De lotto en de toto: het doe er niet toe het geld op de bankrekening is gekomen, maar van wie de bankrekening is. Het volledige bedrag telt dus mee.

Geen gejojo, maar handhaaf de huwelijkse voorwaarden
Gelukkig is de situatie op 1 maart bepalend en heeft het geen zin om allerlei acties te ondernemen. Eenvoudige uitvoering is soms voordelig en soms nadelig. De huwelijkse voorwaarden kunnen ook bepalend zijn voor de eigendomsverhouding tot een bankrekening en niet alleen te tenaamstelling. 

Het handhaven van de uitvoering van de huwelijkse voorwaarden kan dus ook in deze Corona-crisis van belang zijn voor de uitkomst voor de TOZO van de LOTTO.

Dat geldt ook als je in plaats van de TOZO-lening toch maar naar de bank gaat.

 

Terug