De toekomst van Box 3
Nieuws - 23 november 2022

De toekomst van Box 3

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat de Belastingdienst de Box 3 heffing niet mag baseren op basis van een fictief rendement in het geval het werkelijke rendement lager is, althans heeft zij geoordeeld dat dit niet mag worden toegepast zoals dat gebeurde vanaf 2017. Box3-leaflet.jpg

Deze uitspraak heeft een grote impact, budgettair en voor de uitvoering. De overheid zal er daardoor uiteindelijk voor kiezen dat het werkelijk rendement belast gaat worden. 

Totdat er een nieuwe wet is, wordt er rechtsherstel geboden. In onze flyer (zie: HIER) worden de gevolgen van dit rechtsherstel weergegeven in een rekenvoorbeeld en wordt ingegaan op de toekomst omtrent Box 3.    

Bent u benieuwd wat dit in uw geval betekent of geeft u vragen n.a.v. onze flyer, neem dan gerust contact met ons op.