Actueel
De stand van zaken van het UBO-register

De stand van zaken van het UBO-register

2 januari 2020
Categorie: Nieuws

Reeds meermalen hebben wij u bericht over het UBO-register en dat we er niet aan gaan ontkomen. Bij onze laatste update was er nog sprake van behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, maar inmiddels is er een nieuwe stand van zaken rondom dit wetsvoorstel. 

Nadat minister Hoekstra van Financiën begin oktober een nota van wijziging heeft gestuurd naar de Tweede Kamer, zijn er in november en december diverse amendementen, al dan niet gewijzigd, en moties ingediend. Deze zijn plenair behandeld in de Tweede Kamer op 3 december 2019. Een daarop volgend gewijzigd wetsvoorstel is op 10 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is daarmee direct naar de Eerste Kamer gezonden. 

De behandeling ervan in de Eerste Kamer wordt, net als in de Tweede Kamer, eerst schriftelijk voorbereid door een Kamercommissie. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) vindt plaats op 28 januari 2020. Wederom.. wordt vervolgd.

Terug