Actueel
De sportvrijstelling in de BTW ingaande 2019

De sportvrijstelling in de BTW ingaande 2019

18 januari 2019
Categorie: Nieuws

Als gevolg van jurisprudentie van het Hof van Justitie was er de noodzaak om de sportvrijstelling te verruimen. Met name de voorwaarde dat de vrijstelling alleen van toepassing is als het gaat om diensten aan de leden van een organisatie zonder winstgevend oogmerk, is komen te vervallen. Het gevolg van deze verruiming van de vrijstelling is dat de betreffende organisaties eerder onder de werking van de vrijstelling vallen. Daardoor zal geen recht meer bestaan op aftrek van voorbelasting op inkopen, kosten en investeringen.

De vrijstelling is vanaf 1 januari 2019 van toepassing op:

1.     diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport of lichamelijke opvoeding

2.     diensten die verricht worden door een instelling zonder winstoogmerk

3.     diensten aan personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen.

Zie voor meer informatie HIER.

Terug