Actueel
De nieuwe transitievergoeding: het goede en het slechte nieuws

De nieuwe transitievergoeding: het goede en het slechte nieuws

4 juli 2019
Categorie: Nieuws

De Wet arbeidsmarkt in balans treedt op 1 januari 2020 in werking. De opbouw van de transitievergoeding verandert ingrijpend en lijkt nadelig uit te pakken voor werkgevers, maar er is ook goed nieuws te melden.

Het recht op een transitievergoeding ontstaat per 1 januari al vanaf de eerste dag en zelfs bij ontslag in de proeftijd. Ongunstig, maar volgens de wetgever niet onredelijk bezwarend. Er moet immers een eindafrekening van het dienstverband worden opgesteld en de transitievergoeding kan hierin meegenomen worden.

Het goede nieuws zit in de hoogte van de vergoeding. Deze wordt namelijk lager en voor iedere werknemer gelijk (ook voor 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar).
De hoogte van de vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per volledig gewerkt jaar en moet naar rato worden berekend voor de periode dat het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd. De opbouw wordt nu nog afgerond op halve dienstjaren. 

Het kan voordeliger zijn onder het nieuwe recht een ontslagprocedure te starten of juist onder het oude recht tot opzegging van een arbeidsovereenkomst over te gaan. 

Neem contact op met onze adviseurs voor een advies of berekening van een vergoeding onder het nieuwe en oude recht.

Terug