Actueel
De kleineondernemersregeling: een leuk BTW voordeel

De kleineondernemersregeling: een leuk BTW voordeel

23 november 2016
Categorie: Nieuws

Ben u ondernemer en betaalt u op jaarbasis minder dan € 1.883 aan omzetbelasting (dus na aftrek van voorbelasting), dan komt u naar alle waarschijnlijkheid in aanmerking voor de kleineondernemersregeling!

Voorwaarden

Maar dan moet u wel voorts aan de volgende voorwaarden voldoen:

- U heeft een eenmanszaak, een maatschap of een vennootschap onder firma.
- Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
- U moet voldoen aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Niet voor rechtspersonen

De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging. De regeling geldt daarom ook niet als bijvoorbeeld één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

Hoe berekenen

Hoe u de korting moet berekenen ziet u HIER

Anticiperen

Het is raadzaam begin december te beoordelen of u naar verwachting net wel of net niet in aanmerking gaat komen voor de kleineondernemersregeling voor 2016. Dan heeft u nog de tijd daarop te anticiperen.

Terug