Actueel
De coronareserve: (on)mogelijk in de inkomstenbelasting?

De coronareserve: (on)mogelijk in de inkomstenbelasting?

27 mei 2020
Categorie: Nieuws

Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting mogen het verwachte coronagerelateerde verlies dat zich in het boekjaar 2020 voordoet van de winst in het boekjaar 2019 aftrekken. Fiscaaltechnisch gaat dit door ten laste van de winst over 2019 een fiscale coronareserve te vormen. Het doel hiervan is om bedrijven een liquiditeitsvoordeel te verlenen. Wat meteen opvalt is dat dit dus alleen geldt voor bedrijven die belast worden in de vennootschapsbelasting. Daarmee lijkt er wat dat betreft voor de ondernemers in de inkomstenbelasting niets mogelijk. 

Wanneer het echter gaat om het vormen van een dergelijke reserve, is het goed om dit in breder perspectief te trekken: het vormen van een voorziening. De voorziening is een reeds bestaande faciliteit waarbij kosten die (bijvoorbeeld) een jaar later tot uitdrukking komen alvast te voorzien. Daarbij moet de oorsprong wel in 2019 liggen (uitbraak van de coronacrisis), de kosten moeten dat jaar kunnen worden toegerekend én er moet een behoorlijke kans bestaan op de balansdatum (31-12-2019) dat die kosten zich zullen voordoen. Over elk van deze voorwaarde valt wel iets te zeggen en het is daarom ook zeker geen gelopen race. 

Het was weliswaar makkelijker geweest voor de ondernemers in de inkomstenbelasting ook een dergelijke coronareserve konden vormen, maar gelet op bovenstaande is het zeker niet onmogelijk op andere wijze (nagenoeg) hetzelfde te bereiken. Let wel dat dit per geval nauwkeurig moet worden bekeken. Wij kijken daarin graag met u mee.

Terug