Actueel
De beperkt aftrekbare kosten regeling in de vennootschapsbelasting

De beperkt aftrekbare kosten regeling in de vennootschapsbelasting

15 juli 2019
Categorie: Nieuws

 

De vennootschapsbelasting kent eenzelfde soort regeling met betrekking tot de gemengde kosten als de regeling in de inkomstenbelasting.

Welke kosten betreft het?

De aftrekbeperking betreft vooral de kosten van:
1.         voedsel, drank, genotmiddelen;
2.         representatie, recepties, feesten, e.d.;
3.         congressen, excursies, studiereizen, e.d.

Gaat u bijvoorbeeld met een klant uit eten om een belangrijke opdracht te bespreken, dan is de factuur van dit etentje beperkt aftrekbaar.

Een opvallend verschil is dat we de verhoging van het aftrekbare percentage naar 80% niet is doorgevoerd in de vennootschapsbelasting, maar is beperkt tot IB-ondernemers. In de vennootschapsbelasting is de aftrekbeperking tot op heden 73,5%. In hoeverre dit gehandhaafd blijft is nog onbekend.

Binnen de vennootschapsbelasting zijn er twee opties.

  • Optie 1: een vast bedrag van de gemengde kosten (€ 4.600) komt niet voor aftrek in aanmerking, of als 0,4% van de fiscale loonsom binnen de onderneming hoger is als € 4.600 dan is deze loonsom niet aftrekbaar.
  • Optie 2: van de totale gemengde kosten komt 73,5% wel in aftrek en 26,5% niet

Voorbeeld
De gemengde kosten bedragen € 20.000. De fiscale loonsom van de onderneming bedraagt € 750.000.

  • Optie 1: 0,4% x € 750.000 = € 3.000. Dit bedrag is lager dan € 4.600 dus geldt de aftrekbeperking van € 4.600.
  • Optie 2: € 20.000 x 26,5%= € 5.300 niet aftrekbaar.

In deze situatie is optie 1 de beste keuze, omdat hier ‘slechts’ € 4.600 niet aftrekbaar is.

Wanneer de fiscale loonsom boven de € 1.150.000 bedraagt zal het forfait hoger worden dan
€ 4.600. Immers 0,04% van € 1.150.000 is de hoogte van het forfait.

Tip:
Probeer de kosten van de vennootschap zoveel mogelijk duidelijk toe te wijzen zodat de gemengde kosten zo laag mogelijk worden. Immers dan kan eerder gekozen worden voor het forfait.

Voorbeeld reclame en representatiekosten
Het verschil tussen reclame en representatie is dat er bij representatie géén formele tegenprestatie van de ontvangers tegenover staat en het consumptieve element sterk aanwezig is. Als er echter wel en sprake is van een tegenprestatie dan noemen we dat reclame. En die reclamekosten zijn volledig aftrekbaar.

Voorbeeld
Stel, u sponsort de plaatselijke fietsvereniging. Vraag dan om een tegenpresentatie zoals een vermelding in het clubblad. Hiermee voorkomt u dat de kosten worden aangemerkt als representatiekosten en worden gezien als reclamekosten die volledig aftrekbaar zijn.

Tip 2
Als u de gemaakte gemengde kosten kunt doorbelasten aan uw afnemer dan zijn voor u de kosten volledig aftrekbaar. De aftrekbeperking komt dan bij uw afnemer te liggen. U moet dan wel van de Hoge Raad deze gemengde kosten apart op de factuur specificeren, zodat uw klant dan kan zien dat deze kosten specifiek voor hem/haar zijn betaald.

Voorbeeld
U vliegt voor marktonderzoek voor een Nederlandse klant naar Spanje. Daar verblijft u in een hotel waar u ’s middags en ’s avonds luncht en dineert. De bonnetjes/factuur belast u vervolgens door aan uw klant en vermeldt specifiek op de factuur om welke gemengde kosten het gaat. Voor u zijn de kosten voor eten en drinken rechtstreekse kosten en die komen voor 100% in aftrek. Voor uw klant gelden de regels inzake de aftrekbeperking.

 

Terug