Cryptovaluta
Nieuws - 7 februari 2022

Cryptovaluta

 

Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen feitelijk geen Bank aan te pas komt. Cryptovaluta horen tot uw bezittingen in box 3. Van uw cryptovaluta geeft u de waarde in het economische verkeer aan op 1 januari (peildatum). U hanteert daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform. 

EU-lidstaten wisselen fiscale gegevens van ingezetenen uit. Cryptovaluta vallen nog niet onder de gegevensuitwisseling maar zullen daar mogelijk snel onder gaan vallen via Dac8

Zeker nu de spaartax onder druk staat, is het raadzaam om hier opgave van te doen en gebruik te maken van de inkeerregeling. Mogelijk dat u dan nog met een boete wordt geconfronteerd, maar deze zal allicht lager zijn dan het geval de Belastingdienst u eerder op het spoor is dan dat u zich vrijwillig heeft gemeld.