Actueel
Coronamaatregel: invorderingsrente en belastingrente 0,01% tijdelijk (3 maanden)

Coronamaatregel: invorderingsrente en belastingrente 0,01% tijdelijk (3 maanden)

13 mei 2020
Categorie: Nieuws

Invorderingsrente
Als u een aanslag niet op tijd betaalt, bent u normaal gesproken 4% invorderingsrente verschuldigd vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Deze rente is tijdelijk verlaagd met ingang van 23 maart 2020. Deze maatregel geldt voor alle (rijks)belastingschulden voor de duur van 3 maanden. Hou er dus rekening mee dat de rente vanaf 23 juni weer 4% bedraagt, tenzij de maatregel wordt verlengd.

Belastingrente
Belastingrente wordt berekend wanneer een aanslag na een bepaalde tijd wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte later is ingediend of tot een hoger bedrag dan waar oorspronkelijk van is uitgegaan. Het tarief van de belastingrente wordt voor alle belastingen vanaf 1 juni 2020 verlaagd naar 0,01%. Voor de inkomstenbelasting gaat deze verlaging overigens pas in per 1 juli 2020. Dit is een tijdelijke maatregel van 3 maanden. Voor vennootschapsbelasting zal de rente met ingang van 1 september 2020 dus weer 8% bedragen en voor de inkomstenbelasting zal deze vanaf 1 oktober 2020 4% bedragen, tenzij alsnog door de overheid wordt besloten deze maatregel te verlengen.

Terug