Communicatie over indexering
Nieuws - 14 december 2022

Communicatie over indexering

 

Met dit bericht informeren wij u dat de tarieven voor onze dienstverlening met ingang van 1 januari a.s. worden geïndexeerd. De indexatie zal dit keer hoger zijn dan u van ons gewend bent. Voor een belangrijk deel volgt de indexatie uit loonstijgingen voor ons personeel, mede veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we te maken met kostenstijgingen die het gevolg zijn van aangescherpte wet- en regelgeving in de accountancybranche en kostenverhogingen van onze (software)leveranciers.

Een deel van deze kostenverhogingen ziet u terug in de aanpassing van onze tarieven.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en gaan ons maximaal inzetten op goede voortzetting van onze samenwerking.