Column: Wanneer moet ik de B.V. in?
Column - 18 november 2022

Column: Wanneer moet ik de B.V. in?

Klanten die ondernemen vanuit hun eenmanszaak of vanuit een vennootschap onder firma, stellen me regelmatig die ene vraag: Wanneer moet ik de B.V. in? Het is een vraag die zich moeilijk in één zin laat beantwoorden.

Ik stel er altijd eerst een aantal vragen tegenover:

  • Welke winst denk je de komende jaren te maken?
  • Hoeveel maak je zelf ‘op’ van die winst, of wat zijn je privébestedingen?
  • Bouw je substantiële waarde op in je B.V.? In de zin van goodwill of overwaarde op gebouwen en machines.
  • Welke risico’s loop je met je onderneming? En zijn die voldoende verzekerd?
  • Hoe kijk je naar de toekomst in relatie tot de waarde van je bedrijf? Zie je je bedrijf als je pensioen?

Het gesprek over deze vragen geeft vervolgens handvatten om te bepalen of iemand wel of niet de B.V. in ‘moet’. En daarbij ‘moet’ er helemaal niets en komen we zelfs geregeld samen met de ondernemer tot de conclusie dat de ondernemer niet gaat ondernemen in een B.V.-structuur.

Er 'moet' namelijk helemaal niets

Een ondernemingsstructuur is altijd maatwerk en kan voor iedereen om verschillende redenen een goede optie zijn. Er zijn een aantal richtlijnen die helpen bij het maken van de keuze.

  • Een B.V. wordt mogelijk raadzaam bij een winst vanaf € 100.000, maar is ook afhankelijk van het bestedingspatroon.
  • Met het oog op verkoop van de onderneming is het zinvol om tijdig (zeker drie jaar van tevoren) te beoordelen of een B.V.-structuur kan dienen om de verkoopwinst fiscaal vriendelijker te laten belasten.
  • Schat je risico’s in en bedenk hoe groot ze zijn en of ze ingedekt zijn. Een B.V.-structuur kan het opgebouwde (privé)vermogen beschermen tegen financieel onheil.
  • Bepaal hoe je je oudedagsvoorziening vorm wilt gaan geven. Als je dat met eigen middelen en in eigen beheer wilt doen, kan de B.V. hiervoor een goede vorm zijn.

Bedenk dat een goed advies slechts kan worden gegeven als de juiste vragen gesteld én uitgebreid beantwoord zijn. Daar neem ik samen met jou graag de tijd voor. Bel me gerust 038 444 62 44 of stuur een mail naar j.bouwman@krcvanelderen.nl.Jeroen-Bouwman-portret.jpg

Jeroen Bouwman
Accountant-Adviseur