Column: De overheid moet harken
Column - 17 februari 2023

Column: De overheid moet harken

Er is als ondernemer genoeg om kritisch over te zijn anno 2023. Er zijn door de overheid een aantal dure misrekeningen gemaakt. Te denken valt aan de toeslagenaffaire en het forfaitaire stelsel van de box 3 heffing, welke door de Hoge Raad is verworpen. Daarnaast is er in de coronaperiode (voor sommigen) flink de portemonnee getrokken voor ondersteuningsmaatregelen. Ook in het kader van de hoge energieprijzen zijn er (voor sommigen) compensaties. Dit alles moet door iemand worden betaald. Het is dus harken geblazen. Wie de rekening daarvan betaalt, laat zich eenvoudig raden.

De inkomstenbelasting is verdeeld in 3 groepen (boxen) met ieder een eigen tarief:

  • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.
  • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.
  • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.

 

In een kort tijdsbestek zijn er een aantal forse belastingverzwaringen en ‘ophaalrondjes’ uitgeschreven. Een aantal ‘highlights’ geef ik hieronder weer.

Vanaf 2020 werd het box 2 tarief (o.a. dividend) gefaseerd verhoogd van 25% naar 26,9%. Maar het opstaptarief van de vennootschapsbelasting werd gelukkig verlaagd van 19% tot € 200.000 winst naar 15% tot € 395.000 winst. Per saldo weinig pijn, zou je kunnen zeggen. Helaas.

De overheid heeft geld nodig en dus gaan de belastingen omhoog. Inmiddels wordt er gesproken over een box 2 tarief van maar liefst 31% (vanaf € 67.000). En de verlaging van de vennootschapsbelasting uit 2020? Die zit inmiddels weer mooi op het oude niveau van 19% tot € 200.000 winst en 25,8% voor alles daarboven.

Het hoge box 2 tarief was voor de wetgever een uitgelezen aanleiding om de Wet excessief lenen in te voeren. Leningen boven de € 700.000 die een DGA bij zijn BV heeft (uitzonderingen daargelaten), worden vanaf 2023 aangemerkt als belast inkomen. Zij worden dus belast in box 2 over een fictieve uitkering. Dat is bij hoge box 2 tarieven harken geblazen.

"Wie de rekening daarvan betaalt, laat zich eenvoudig raden."

En als de ondernemer vervolgens netjes zijn schulden afbetaalt door middel van dividend, komt box 3 om de hoek kijken. Een dividenduitkering verlaagt de schulden en verhoogt daarmee het vermogen. Hoe hoger het vermogen, hoe meer belasting er moet worden betaald in box 3. Dat het vermogen in de BV door de dividenduitkering lager wordt, biedt helaas geen soelaas. De aandelen die de DGA houdt, zitten in box 2.

Vanwege het box 3 debacle (zie intro) worden inkomsten uit vermogen op een andere manier belast. Zeker bij beleggingen leidt deze aanpassing vaak tot fors hogere aanslagen. Ook daar wordt de geldbeker dus opgehouden.

Niet alleen bij de (vermogende) DGA met een BV zijn er belastingverzwaringen. Ook de eenmanszaken en andere ondernemers in het mkb moeten eraan geloven:

  • De ondernemersaftrek was in 2019 € 7.280. In 2023 is deze nog € 5.030. In 2027 is dat nog slechts € 900.
  • Het overdrachtsbelastingtarief op zakelijk vastgoed was in 2019 nog 6%. In 2023 is dat 10,4%.
  • De belastingrente bij vennootschapsbelasting gaat per 1 maart 2023 omhoog naar 10,5%.
  • De bedrijfsopvolgingsregeling staat op losse schroeven.
  • Enz. enz.

Voor deze maatregelen zijn (soms goede) argumenten te bedenken. Het is logisch dat de overheidsfinanciën op orde moeten blijven. Dat de zwaarste lasten door de sterkste schouders worden gedragen is een beginsel dat nog steeds solide is. Maar het is belangrijk om daarin niet te ver door te slaan. Het vestigingsklimaat moet aantrekkelijk blijven en ondernemers moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid.

Ik hoop dat ik hiermee niet een te zwartgallig beeld schets. Er zijn ook best heel veel zaken die wel tot tevredenheid stemmen. Gelukkig maar. Maar loopt u hier tegenaan en heeft u advies nodig over hoe u tussen al deze belastingverzwaringen kunt laveren? Neem dan contact op met een van onze adviseurs of met mij.


Martijn van DoornPasfoto-Martijn.jpg
Partner | Adviseur mkb