Column: De B.V. in? Dat hangt ervan af!
Column - 14 maart 2024

Column: De B.V. in? Dat hangt ervan af!

In de column van 12 januari 2024 heeft mijn collega Hans Pol al het een en ander beschreven over de B.V.-structuur. Maar de meeste ondernemers beginnen hun onderneming als eenmanszaak, of in het geval van een samenwerking, als vennootschap onder firma (VOF). Regelmatig komen klanten bij ons met de vraag of het raadzaam is om hun onderneming in te brengen in de B.V. Echter is op die vraag vaak geen eenduidig antwoord op te geven; dit hangt namelijk van diverse factoren af.

Zoals bij veel fiscale vraagstukken is het vaak niet direct aan te geven of het “ja” of “nee” is. Neem nou de Box 3-problematiek. Kan ik mijn beleggingen beter onderbrengen in privé of juist in de B.V.? Dit kan vaak van jaar tot jaar verschillen, zeker als ook tussentijds de wet nog wordt gewijzigd. Maar terug naar het hoofdonderwerp. 

Hieronder benoem ik een aantal argumenten waarom een B.V.-structuur wenselijk(er) zou zijn:

 1. Aansprakelijkheid: Als IB-ondernemer bent u persoonlijk aansprakelijkheid. Op het moment dat in de onderneming risicovolle activiteiten zijn ondergebracht, of u neemt vanwege groei personeel in dienst, zijn uw persoonlijke bezittingen bij een B.V. beter beschermd.

2. Belastinguitstel: In de B.V. betaalt u vennootschapsbelasting over de winst. Maar over het restant van deze winst wordt pas aanvullend belasting geheven op het moment dat u dit als dividend uitkeert. Zolang u dit niet doet kunt u deze belastingheffing (oneindig) naar de toekomst uitstellen. In dit geval leidt uitstel overigens niet tot afstel, want ooit dient er belasting te worden afgedragen (al dan niet door de erfgenamen).

3. Groei en investeringen: Als u plannen heeft om te groeien of externe investeerders aan te trekken, kan een B.V. de juiste structuur bieden om dit te realiseren.

4. Makkelijker verkoopbaarheid: Een B.V. is vaak aantrekkelijker voor potentiële investeerders of kopers. Het is gemakkelijker om aandelen in een B.V. over te dragen dan jouw eenmanszaak of VOF.

5. Professionele uitstraling: Een B.V. kan uw onderneming een professionelere uitstraling geven. Het kan extra vertrouwen wekken bij klanten, leveranciers en partners.

Hieronder benoem ik een aantal argumenten waarom een B.V.-structuur minder wenselijk(er) zou zijn:

1. Complexiteit: Het omzetten van een eenmanszaak naar een B.V. brengt administratieve en juridische complexiteit met zich mee. De ondernemer dient wel een bepaald gevoel hierbij te hebben.

2. Kosten: Over het algemeen zijn de kosten van een B.V. een stuk hoger omdat er een jaarrekening opgesteld moet worden. Zeker als er meerdere B.V.’s worden opgericht kunnen deze kosten toenemen.

3. Beperkte flexibiliteit: Een B.V. heeft striktere regels en voorschriften dan een eenmanszaak. Dit kan de flexibiliteit beperken bij het nemen van beslissingen en het aanpassen van de bedrijfsstructuur.

4. Verlies van privacy: In een B.V. zijn jaarrekeningen openbaar en kunnen anderen inzicht krijgen in uw financiële situatie. Bij een eenmanszaak is er meer privacy.

5. Kleinere ondernemingen: Voor kleine ondernemingen met lagere winsten kan het omzetten naar een B.V. overkill zijn. Een eenmanszaak kan eenvoudiger en kosteneffectiever zijn.

Uit bovenstaande opsomming valt op dat er geen fiscale motieven niet langer (meer) de hoofdreden zijn om een B.V.-structuur op te richten. Dit is wel een ommekeer ten opzichte van voorgaande jaren waarbij er een omslagpunt (vanaf € 100.000 winst bijvoorbeeld) viel aan te wijzen wanneer een B.V. fiscaal voordeliger zou zijn. Op dit moment spelen veelal niet fiscaal georiënteerde motieven een rol om de B.V. in te gaan.

Wilt u hier meer over weten? Mijn collega’s van KRC van Elderen en ik helpen u hier graag bij!  

DSC_8422-Fokko-Agema-450x350_YXJfMTI4MHg5ODBfZF8xX2pwZ18vX2Fzc2V0L19wcml2YXRlL2ZhY2VzLzM1_89749f93.jpg

Fokko Agema