Check de voorlopige aanslag 2023
Nieuws - 16 januari 2024

Check de voorlopige aanslag 2023


De regels over belastingrente zijn streng. Zeker in vergelijking tot de rente op een spaarrekening is de rente die men aan de Belastingdienst moet betalen erg hoog.

Voor alle belastingen geldt vanaf 2024 het tarief van 7,5% (afhankelijk van de ECB-rente), met uitzondering van de vennootschapsbelasting waarvoor 10% (afhankelijk van de ECB-rente) geldt. Wees dus kritisch op de voorlopige aanslagen over 2023.

Heeft je bv in 2023 beter gedraaid dan verwacht en verwacht je dat je bij moet betalen? Vraag dan tijdig om een aanpassing van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023. Hiermee kun je belastingrente voorkomen.

Belastingrente voorkom je door vóór 1 mei 2024 een verzoek om een (nadere) voorlopige aanslag over 2023 in te dienen, of de aangifte over 2023 vóór 1 juni 2024 in te dienen.

Geef tijdig aan ons door als er mogelijk bijbetaald moet worden over 2023 en de opgelegde aanslag over 2023 dus mogelijk te laag is en je wil dat wij vragen om een (nadere) voorlopige aanslag. Doe dat nog voor 1 april 2024 voor de zekerheid, opdat er nog voldoende tijd daarvoor is. 

Als wij deze informatie niet tijdig krijgen, weet dan dat wij niet de verantwoordelijkheid dragen als er belastingrente in rekening wordt gebracht.