Centraal testamentenregister
Nieuws - 30 maart 2021

Centraal testamentenregister

Is er iemand in uw nabije kring overleden en wilt u weten of er een testament is opgemaakt, dan kunt u dat na (laten) gaan in het Centraal Testamentenregister (CTR). Het CTR registreert wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris.

Iedere (kandidaat-) notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Erfgenamen kunnen ook zelf schriftelijk navraag doen bij het CTR. Ook bedrijven en instanties kunnen gegevens opvragen.

Het CTR bevat alleen testamenten die in Nederland zijn opgemaakt. Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend. Informatie hierover is te vinden bij de notaris die het testament heeft opgemaakt.

Stuur uw verzoek of ingevuld aanvraagformulier, inclusief een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister, naar:

     Centraal Testamentenregister (CTR)
     Postbus 19398
     2500 CJ DEN HAAG

Het aanvraagformulier voor particulieren staat HIER

U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. Uw aanvraag moet voorzien zijn van een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister.