Cafetariaregeling
Nieuws - 27 december 2021

Cafetariaregeling

 

Als werkgever kunt u in de arbeidsvoorwaarden voor uw personeel de zogenaamde cafetariaregeling introduceren.

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij de werknemer voor een deel van het loon kan kiezen hoe en wanneer hij dit geniet (keuzeloon). De werknemer kan bijvoorbeeld kiezen voor een beloning in natura of een onbelaste vergoeding in de plaats van loon in geld.

Een voorbeeld van een cafetariaregeling is een individueel keuzebudget (IKB). Bij een IKB krijgt een werknemer een bepaald budget. De werknemer kan vervolgens kiezen hoe en wanneer hij dat budget wil genieten. Hij kan het bijvoorbeeld als loon door u laten uitbetalen of kiezen voor extra verlof, voor een (gericht vrijgestelde) opleiding, voor een dertiendemaanduitkering of voor een reiskostenvergoeding woon-werk.

Een ander voorbeeld is de situatie dat een werknemer er voor kiest brutoloon in te leveren voor een onbelaste reiskostenvergoeding woon-werk. Stel dat de werknemer (nog) geen onbelaste woon-werkvergoeding krijgt en deze € 135,- per maand kan bedragen. Dat is dan een netto vergoeding. Stel de verhouding is 1:1,35 (de werkgever bespaart immers zo'n 20% werkgeverslasten en daarnaast pensioenlasten en de werkgever hoeft er in deze natuurlijk niet beter van te worden). Dan hoeft de werknemer maar € 100,- brutoloon in te leveren oftewel netto circa € 50,- teneinde die onbelaste woon-werkvergoeding daarvoor in de plaats te krijgen. Op deze wijze gaat de werknemer er € 85,- netto op vooruit en de werkgever kost het niets extra.