Cafetariaregeling
Nieuws - 16 juli 2021

Cafetariaregeling

U kunt uw personeel een cafetariaregeling aanbieden om ze aan u te binden.

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij de werknemer voor een deel van het loon kan kiezen hoe en wanneer hij (of zij) dit geniet (keuzeloon). De werknemer kan bijvoorbeeld kiezen voor een beloning in natura of een onbelaste vergoeding in de plaats van loon in geld. 

Een voorbeeld van een cafetariaregeling is een individueel keuzebudget (IKB). Bij een IKB krijgt een werknemer een bepaald budget. De werknemer kan vervolgens kiezen hoe en wanneer hij dat budget wil genieten. Hij kan het bijvoorbeeld als loon laten uitbetalen of kiezen voor extra verlof, voor een (gericht vrijgestelde) opleiding, voor een dertiendemaanduitkering of voor loon dat als eindheffingsloon wordt aangewezen. Een keuzebudget kan het ‘loon over een maand’ verhogen. 

Voordelen van een cafetariaregeling:

  • U kunt de arbeidsvoorwaarden beter afstemmen op de persoonlijke behoeften van uw personeel;
  • U maakt optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden.

Als u een cafetariaregeling invoert, dan kan het brutoloon van uw werknemer wijzigen. Deze wijziging moet vastgelegd worden in de arbeidsovereenkomst of een aanvulling daarop. Een gevolg daarvan is dat uitkeringen (lees: WW, vakantiegeld en loon bij ziekte) en verstrekkingen waarvan de hoogte wordt bepaald door het loon in geld, lager worden. 

De werknemer kan ervoor kiezen om belast loon om te ruilen voor loon waarvoor een gerichte vrijstelling geldt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een vergoeding voor studiekosten. Kiest de werknemer voor loon  waarvoor geen gerichte vrijstelling geldt, dan kan het belaste loon worden aangewezen als eindheffingsloon. Wordt de vrije ruimte overschreden, dan is over het meerdere 80% eindheffing verschuldigd. U kunt de cafetariaregeling ook gebruiken voor bijvoorbeeld een fiets.