Actueel
BTW vooraftrek op een leegstaand pand

BTW vooraftrek op een leegstaand pand

17 juli 2020
Categorie: Nieuws

Als u een kantoorpand met BTW verhuurt, dus gebruikt het voor belaste prestatie, kunt u ook de vooraftrek claimen aangaande dit pand.

Maar wat nu als de bestaande huurder heeft opgezegd en het pand tijdelijk leeg staat. Wordt dat pand dan nog a.h.w. voor belaste prestaties aangewend. Of geldt er een soort fictie ?

Onlangs heeft de Hoge Raad over deze kwestie uitspraak gedaan. In deze casus stond het pand 1 1/2 jaar leeg en na die 1 ½ jaar werd het pand aan een gemeente verhuurd oftewel een vrijgestelde ondernemer. Dus vanaf dat moment was er i.e.g. geen sprake meer van belaste verhuur en kon ook geen vooraftrek meer worden geclaimd voor prestaties betreffende dit pand. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de B.V. in deze casus recht had op vooraftrek van voorbelasting op instandhoudingskosten gedurende de periode van leegstand. De regeling van aftrek van voorbelasting heeft tot doel de ondernemer volledig te ontlasten en daarin zou het niet passen de BTW vooraftrek tijdens de periode van leegstand niet toe te staan. Het betrof een kantoorgebouw en het kon dan ook niet worden uitgesloten dat gekozen zou worden voor belaste verhuur na de periode van leegstand.

NB: naar mag worden aangenomen zou je deze lijn vervolgens door mogen trekken naar de zogenaamde herzienings-BTW

Terug