BTW-herziening diensten aan onroerende zaken
Nieuws - 21 maart 2024

BTW-herziening diensten aan onroerende zaken

 

Onder de huidige btw-regelgeving is het mogelijk om door middel van een zogenoemde "short stay structuur" belasting te besparen. Door bijvoorbeeld woningen na een grote verbouwing voor korte tijd btw-belast te verhuren, mag een ondernemer de btw op deze verbouwing aftrekken. Als de ondernemer vervolgens het jaar er op overgaat tot btw-vrijgestelde woningverhuur, blijft het aftrekrecht in stand. Dit leidt tot een ongelijk speelveld in de verhuursector. Het kabinet vindt dit onwenselijk en komt daarom met conceptregelgeving om deze structuur te bestrijden.

Voorgesteld wordt

Voorgesteld wordt om de BTW herzieningsregeling, zoals die al geldt voor (on)roerende investeringsgoederen, uit te breiden naar diensten aan onroerende zaken van tenminste € 30.000, zoals bij verbouwingen en groot onderhoud. De ondernemer moet vier jaar lang bijhouden of de initiële btw-aftrek moet worden gecorrigeerd. De eerder toegepaste btw-aftrek wordt daarom in elk jaar (telkens voor 1/5 deel) vergeleken met het gebruik van de dienst (voor belaste of vrijgestelde prestaties) in dat jaar. Hierdoor wordt de ongewenste belastingbesparende structuur met kortdurende verhuur veel minder aantrekkelijk, waardoor een gelijker speelveld, ontstaat voor vastgoedondernemers.

Overgangsregeling

In het voorstel is overgangsrecht opgenomen in de vorm van een uitgestelde inwerkingtreding  per 1 januari 2026. De sector krijgt hierdoor, na van kracht worden van de maatregel, één jaar de tijd om zich op de maatregel voor te bereiden.

Meer informatie

Klik voor meer informatie HIER.