Actueel
BTW-fraude

BTW-fraude

24 juli 2019
Categorie: Nieuws

Hoe voorkom ik als goed ondernemer dat ik ongewild in aanraking kom met BTW-fraude. Als goed ondernemer moet je er helaas altijd op bedacht zijn dat niet alle leveranciers of afnemers ook goede bedoelingen hebben met de handel die zij met u drijven. Zo komt het voor dat u de BTW heeft teruggevraagd van een betaling aan uw leverancier maar dat de leverancier deze BTW nooit heeft afgedragen. Helaas kunt u dan ook een probleem hebben indien u te maken heeft met een fraudeur.

Hoe kunt u voorkomen problemen te krijgen met uw eigen BTW-aftrek of als u te maken krijgt met de FIOD die een onderzoek naar fraude in gaat stellen. Het blijft lastig om in de hectiek van de dag kritisch te blijven.

Waar moet u opletten:
Wat het allerbelangrijkste is : Ken uw relatie!

  • Zijn de overlegde papieren echt;
  • Is het fysieke bedrijfsadres van uw leverancier of afnemer bekend;
  • Staat het bedrijf ingeschreven in de Kamer van Koophandel;
  • Wat is de geschiedenis van het bedrijf;
  • Check altijd het BTW-nummer zowel voor uw binnenlandse als buitenlandse klant (internetsite van de Europese Commissie);
  • Zijn de facturen van uw leverancier of afnemer in orde? Er zijn factuureisen waar een factuur aan moet voldoen. Bent u hiervan op de hoogte?

Wees alert op de volgende signalen:

  • Prijs is opvallend laag;
  • Leverancier of afnemer bestaan maar kort en wisselen veelvuldig;
  • Nieuwe ondernemer die gelijk voor grote bedragen en in grote partijen kan handelen;
  • Uw leverancier geeft aan aan wie u de goederen zou kunnen doorverkopen.

Bekijk de signalen vanuit uw gevoel en ervaring als ondernemer. Wees altijd kritisch en stel uw vragen. Krijgt u geen bevredigend antwoord op uw vragen, dan moet u zich afvragen of uw leverancier of afnemer wel deugt en of de transactie wel in de haak is.

Terug