Box 3 percentages 2023 en 2024
Nieuws - 22 februari 2024

Box 3 percentages 2023 en 2024

Sinds de aanslagen over 2017 is er al veel ‘gedoe’ omtrent de belastingaanslagen voor het Box 3 deel en wel dankzij het Kerstarrest van 24 december 2021. De komende jaren zal zit proces door blijven gaan. De wetgeving houdt nog steeds niet over.

2023

De Box 3 percentages voor 2023 zijn nu definitief:

-          banktegoeden 0,92% (in de voorlopige aanslagen is rekening gehouden met 0,36%),

-          overige bezittingen: 6,17%,

-          schulden: 2,46% (in de voorlopige aanslagen is rekening gehouden met 2,57%).

2024

Voor 2024 wordt rekening gehouden met de volgende percentages:

-          banktegoeden: 1,03% (dit is voorlopig, het definitieve percentage is pas begin 2025 bekend),

-          overige bezittingen: 6,04% (dit percentage is al wel definitief),

-          schulden: 2,47% (dit is voorlopig, het definitieve percentage is pas begin 2025 bekend).

Bezwaar tegen de hierboven vermelde percentages

In het geval het werkelijke rendement in Box 3 over 2023 van een belastingplichtige bijvoorbeeld lager is dan het hierboven vermelde percentage, is het zaak om zodra de aanslag wordt opgelegd (wederom) in bezwaar te gaan en te stellen dat dit in strijd is met het gememoreerde kerstarrest en de sedertdien tientallen uitspraken waarin dit is onderkend.

Neem in voorkomend geval contact met ons op voor een model bezwaar.