Actueel
Box 3-heffing vanaf 2022 : goed nieuws voor spaarders, minder goed nieuws voor beleggers

Box 3-heffing vanaf 2022 : goed nieuws voor spaarders, minder goed nieuws voor beleggers

10 september 2019
Categorie: Nieuws

 

Uw bezittingen uit sparen en beleggen, waaronder bijvoorbeeld ook een tweede woning, vormen uw box 3-vermogen. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft aangekondigd dat het systeem van heffing over dit vermogen op de schop gaat vanaf 2022. 

In de huidige situatie is het zo dat het vermogen in box 3 boven € 30.360 op basis van een fictief rendement tussen gemiddeld 1,935% (1e schijf) en 5,60% (3e schijf) wordt belast (tarieven 2019). Over dit fictieve rendement wordt vervolgens 30% belasting berekend.
Nieuw in het voorstel voor 2022 is dat onderscheid gemaakt gaat worden tussen spaartegoeden, beleggingen en schulden binnen box 3 voor wat betreft het van toepassing zijnde fictieve rendement, en wel als volgt:

Onderdeel box 3                       Fictief rendement
Spaartegoeden                         + 0,09%
Beleggingen                              + 5,33%
Schulden                                    -/- 3,03%                               

Indien het berekende rendement minder is dan € 400, dan wordt dit niet belast. Het rendement boven € 400 wordt belast tegen 33%. 

Over een spaartegoed van € 400.000 is in de huidige situatie € 4.800 belasting verschuldigd (tarief 2019, heffingsvrij vermogen buiten beschouwing latend). Vanaf 2022 is over een spaartegoed van € 400.000 geen belasting verschuldigd, omdat het fictieve rendement lager is dan € 400. Het voorstel is dus goed nieuws voor spaarders. 

Voor beleggers is het nieuwe voorstel minder goed nieuws. Met de nieuwe wijze van heffing wordt  met name beleggen met geleend geld ontmoedigd. Stel namelijk dat iemand een beleggingspand heeft met een waarde van € 400.000 waarvoor een bancaire financiering is afgesloten van eveneens € 400.000. Wanneer het heffingsvrij vermogen en de drempel voor schulden buiten beschouwing wordt gelaten is de heffing in dit voorbeeld als volgt; 

Huidige situatie (op basis van tarief 2019): belegging € 400.000 -/- schuld € 400.000 per saldo nihil, derhalve geen belasting verschuldigd over het box 3-vermogen.

Nieuwe situatie: belegging € 400.000 x 5,33% -/- schuld € 400.000 x 3,03% = € 400.000 x 2,3% = €  9.200. Over deze € 9.200 wordt vervolgens 33% belasting geheven: € 3.036. 

Het is nog niet zeker of dit voorstel ook daadwerkelijk wetgeving wordt. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Dat geldt uiteraard ook voor de overige belastingplannen in het kader van de aanstaande Prinsjesdag. Vragen over de gevolgen voor uw eigen situatie? Onze adviseurs helpen u graag.          

Terug