Bijtelling voor een fiets van de zaak
Nieuws - 20 januari 2023

Bijtelling voor een fiets van de zaak

Als een werkgever aan een werknemer een fiets verstrekt, dan moet er in de salarisadministratie rekening worden gehouden met een 7% bijtelling (van de consumentenadviesprijs) wegens privégebruik.

Accessoires bij de fiets die deel uitmaken van de consumentenadviesprijs en met de fiets ter beschikking worden gesteld vallen eveneens onder de bijtelling. Accessoires die geen deel uitmaken van de consumentenadviesprijs moeten gewaardeerd worden tegen het bedrag op de inkoopfactuur inclusief btw.

Een fietsverzekering, een extra slot, een steun voor de tas en reparatiekosten vormen intermediaire kosten en hebben geen invloed op de bijtelling.

Een regenpak dat de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt, is loon voor de werknemer. Maar de werkgever kan dit loon ook aanwijzen voor de WKR en aldus ten laste brengen van de vrije ruimte.

Een werkgever kan ook met de werknemer afspreken dat hij brutoloon uitruilt tegen een ter beschikking gestelde fiets. De werkgever mag ook dan de bijtelling aanwijzen als eindheffingsloon als aan de gebruikelijkheidseis wordt voldaan.