Actueel
Bijtelling (bestel)auto en personeel

Bijtelling (bestel)auto en personeel

9 december 2019
Categorie: Nieuws

Navordering voorkomen?
Wanneer een (bestel)auto ter beschikking is gesteld aan personeel speelt de bijtelling als de (bestel)auto voor meer dan 500 km voor privédoeleinden wordt gebruikt. 

Bijtelling van een ter beschikking gestelde (bestel)auto kan worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het bijhouden van een kilometerregistratie, waarmee het gebruik wordt aangetoond. Uiteraard moet de kilometerregistratie aansluiten bij agenda/tankbonnen en andere administratieve bescheiden. Kortom, de kilometerregistratie moet logisch zijn. 

Verklaring geen privégebruik auto
Voor werknemers bestaat de verklaring geen privégebruik auto. Een werknemer moet deze verklaring aanvragen. De werknemer verklaart in dat geval de auto niet privé te gebruiken en moet kunnen aantonen dat de auto niet meer dan 500 km privé is gebruikt. Hoe toont de werknemer dat aan? Door het bijhouden van een kilometerregistratie.

De werkgever is gehouden om periodiek, bijvoorbeeld wekelijks, hierop controle uit te oefenen en deze controle vast te leggen. Bij onregelmatigheden moet melding gemaakt worden bij de Belastingdienst. 

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik   
Voor werknemers, ondernemers en resultaatsgenieters bestaat de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. Door deze verklaring aan te vragen, mag de bestelauto in het geheel niet voor privé gebruikt worden. Er hoeft geen kilometerregistratie bijgehouden te worden. De Belastingdienst legt wel gegevens vast welke zij onder andere via scanauto’s ontvangen. Bij controle moet uw agenda wel overeenstemmen met de gegevens welke de Belastingdienst vastgelegd over de bestelauto. Wel dient, ondanks de verklaring, periodiek gecontroleerd te worden of aan de eisen uit de verklaring wordt voldaan. Deze periodieke controle moet vastgelegd worden.   

Kortom, enkel het invullen van een verklaring voorkomt de bijtelling niet. Het opvolgen van de eisen uit de verklaring kan de bijtelling voorkomen.

Terug