Actueel
Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

29 maart 2019
Categorie: Nieuws

Heb je als bestuurder van een B.V. wel eens stil gestaan bij de risico's als er een ondeugdelijke administatie wordt gevoerd. Weet dat in geval van een faillissement je het de curator wel erg makkelijk maakt om je als bestuurder aansprakelijk te stellen voor het tekort van de schuldeisers in faillissement. 

Volgens de wet moet de administratie zodanig zijn dat hieruit op ieder moment de rechten en verplichtingen van de B.V. kunnen worden gekend. Aan dit vereiste is voldaan indien de administratie van de B.V. zodanig is dat men snel inzicht kan verkrijgen in de debiteuren- en crediteurenpositie en dat die posities samen met de stand van de liquide middelen, gezien de aard en de omvang van de onderneming, een redelijk inzicht geven in de vermogenspositie van de B.V. Op welke wijze de administratie moet worden gevoerd, is afhankelijk van de soort onderneming.

 

Terug