Actueel
Beperking aansprakelijkheid als bestuurder

Beperking aansprakelijkheid als bestuurder

4 april 2019
Categorie: Nieuws

Is het nu verstandiger via een Persoonlijke Holding bestuurder te zijn in de Werkmaatschappij of (rechtstreeks) als natuurlijk persoon ?

Om die vraag te beantwoorden moeten we artikel 11, boek 2 Burgerlijk Wetboek in acht nemen. Daarin staat: 

"De aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is."

In de praktijk houdt dit in dat een curator in geval van faillissement van de Werkmaatschappij altijd verhaal zal (proberen te) zoeken bij de bestuurder/natuurlijk persoon. Maar als er een of meer rechtspersonen tussen zitten als bestuurder, loop je het risico dat die ook aansprakelijk gesteld worden.

Om die reden is het dan ook de vraag of je via je Holding als bestuurder moet gaan optreden voor de Werk BV en vervolgens of het in dat kader dan ook wenselijk is om de aandelen van je holding te certificeren teneinde het een curator lastiger te maken.

Terug