Actueel
Beoordeel de toepassing van de DBA

Beoordeel de toepassing van de DBA

12 december 2018
Categorie: Nieuws

Het is niet altijd even duidelijk of de persoon die arbeid voor u verricht bij u in (fictieve) dienstbetrekking (loondienst) is dan wel dat er sprake is van een overeenkomst van opdracht.

Sinds 1 mei 2016 geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Omdat de Wet DBA niet heeft gebracht wat ervan was verwacht, streeft het kabinet ernaar om die regeling per 1 januari 2020 te vervangen. In de periode tot 1 januari 2020 handhaaft de Belastingdienst niet, behalve bij kwaadwillenden. 

Volgens de Belastingdienst is iemand kwaadwillend als er ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid aanwezig is en je die laat voortbestaan, omdat je weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).’

Terug