Actueel
Bent u klaar voor de Omzetgerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting (OVOB)per 1 januari 2020?

Bent u klaar voor de Omzetgerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting (OVOB)per 1 januari 2020?

12 november 2019
Categorie: Nieuws

Er is al eerder aandacht geweest voor de afschaffing van de Kleine Ondernemingsregeling (KOR) en OVOB via nieuwsbrief en mail.
Verschillen van tussen de KOR en OVOB worden niet nogmaals uiteengezet, maar 20 november komt snel naderbij!
20 november 2019 is namelijk de uiterste datum om kenbaar te maken aan de Belastingdienst dat u gebruik wenst te maken van de OVOB of juist niet. 

Aandacht is vooral nodig bij:

  • BTW-ondernemers die momenteel zijn ontheven van administratieve verplichtingen;
  • BTW-ondernemers met een omzet (exclusief omzetbelasting) tot maximaal € 20.000. 

BTW-ondernemer ontheven van administratieve verplichtingen?
Deze ondernemers worden overgezet naar de OVOB per
1-1-2020, tenzij u aangeeft niet onder de OVOB te willen vallen. Let er dan wel op dat uzelf actie dient te ondernemen.
Wat betreft uitwerking verschilt de OVOB niet van de vrijstelling administratieve verplichtingen. In beide gevallen geen recht op vooraftrek van de omzetbelasting en u hoeft geen BTW op de factuur te vermelden.
(Let op dat deze keuze “Afmelden voor de OVOB” vanuit ontheffing administratieve verplichtingen voor drie jaar geldt). 

BTW-ondernemer met een omzet (exclusief omzetbelasting) tot maximaal € 20.000?
U wordt niet automatisch overgezet naar de OVOB, tenzij u aangeeft wel onder de OVOB te willen vallen, dan moet u dus zelf actie ondernemen. Of de OVOB wel of niet interessant voor u is, is afhankelijk van een aantal factoren waarbij onder andere van belang is wie uw afnemers zijn. Daarnaast kan het nadelig zijn om onder de OVOB te vallen als u in het recente verleden geïnvesteerd hebt.
(Let op dat deze keuze “aanmelden voor OVOB” vanuit reguliere BTW-plicht voor drie jaar geldt, zolang aan de voorwaarden (met name de omzetgrens) wordt voldaan). 

Voor nadere vragen omtrent de keuze kunt u contact op nemen met uw relatiebeheerder of een van onze adviseurs.

Terug