Actueel
Bent u het niet eens met een aanslag en wilt u in bezwaar gaan ?

Bent u het niet eens met een aanslag en wilt u in bezwaar gaan ?

13 oktober 2020
Categorie: Nieuws


Als u het niet eens bent met een aanslag, is het mogelijk om binnen 6 weken na de datum van deze aanslag in bezwaar te gaan bij de Belastingdienst waaronder u valt.

Vermeld in uw brief:

-   de datum waarop u het bezwaar verstuurt
-   uw naam en adres
-   de aanslag waar u bezwaar tegen maakt
-   het aanslagnummer of kenmerk van de beslissing
-   de reden van uw bezwaar
-   uw naam en handtekening onderaan de brief


Denk ook aan de mogelijkheid om alvast pro forma in bezwaar te gaan binnen de gestelde 6 weken. Dus u gaat wel in bezwaar, maar vraagt om uitstel voor het indienen van de motivering..

Terug