Ben je op huwelijkse voorwaarden gehuwd?
Nieuws - 30 januari 2024

Ben je op huwelijkse voorwaarden gehuwd?

Ben je op huwelijkse voorwaarden gehuwd en is daarin het zogenaamde 'Amsterdamse Verrekenbeding' opgenomen?

Een Amsterdams verrekenbeding is een clausule in de huwelijkse voorwaarden dat bepaalt dat echtgenoten jaarlijks hun overgespaarde inkomsten met elkaar moeten delen. Dit is bedoeld om te voorkomen dat het wettelijk deelgenootschap van toepassing wordt, hetgeen inhoudt dat bij een echtscheiding het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd gelijk wordt verdeeld. Het Amsterdams verrekenbeding houdt ook in dat de echtgenoten in hun huishoudelijke uitgaven naar evenredigheid van hun inkomen moeten bijdragen. Als de echtgenoten dit niet doen, kan dat ook leiden tot ongewenste gevolgen in geval van een echtscheiding.

Het jaar is voorbij en dus is het een goed moment om de huwelijkse voorwaarden er weer eens op na te slaan en na te gaan of er iets verrekend moet worden. Dit kan bijvoorbeeld door een overzicht te maken van de inkomsten en uitgaven van beide partners en te berekenen hoeveel zij aan elkaar verschuldigd zijn. Het is verstandig om dit schriftelijk vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst en deze te ondertekenen, zodat er later geen discussie over ontstaat. Als de echtgenoten geen verrekening hebben toegepast, kan de rechter bij een echtscheiding alsnog het wettelijk deelgenootschap toepassen, hetgeen inhoudt dat het hele vermogen wordt gedeeld. Dit kan nadelig zijn voor de partner die meer heeft gespaard of geïnvesteerd.

Het Amsterdams verrekenbeding is dus een belangrijke afspraak die gevolgen kan hebben voor de financiële situatie van de echtgenoten. Het is raadzaam om hier jaarlijks aandacht aan te besteden en zo nodig een deskundige in te schakelen voor advies of hulp.