Belet en ontstentenis van bestuurders onder de WBTR
Nieuws - 30 juli 2021

Belet en ontstentenis van bestuurders onder de WBTR

 

 

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Vanuit de WBTR geldt dat er een verplichte statutaire regeling moet komen waarmee belet en ontstentenis van bestuurders wordt geregeld.

In geval van belet kan een bestuurder tijdelijk zijn functie niet uitoefenen door bijvoorbeeld ziekte of schorsing. Ontstentenis is wanneer iemand geen bestuurder meer is of kan zijn door aftreden, ontslag of overlijden.

Wie mag beslissen als de bestuurders dat niet meer kunnen of mogen? Dat moet dus in de statuten worden bepaald. Het is mogelijk dat dit al in de statuten staat. Controleer deze regeling, of laat deze controleren. Staat er geen belet- en ontstentenisregeling in, dan hoeft dat niet direct te worden aangepast. Er is overgangsrecht van toepassing en die houdt in dat een dergelijke regeling bij de eerstvolgende wijziging in de statuten moet worden opgenomen.

Het kan aan te raden zijn toch nu al te schakelen met een notaris, bijvoorbeeld voor de stichting die maar één bestuurder heeft. Worden de statuten voorlopig niet aangepast en u wilt toch regels hierover vastleggen, dan zou dit zolang in het eigen huishoudelijk reglement kunnen.