Belet en ontstentenis bepaling
Nieuws - 25 augustus 2021

Belet en ontstentenis bepaling

 

Ben je DGA (en enig bestuurder) van je BV en kom je te overlijden, dan blijft je BV achter zonder bestuur. De aandelen vallen dan in de nalatenschap. Doordat de aandelen in je nalatenschap vallen, zijn de erfgenamen gezamenlijk gerechtigd tot deze aandelen en kunnen ze gezamenlijk een nieuwe bestuurder benoemen.

Maar eerst zal er een verklaring van erfrecht opgesteld moeten worden en moet duidelijk zijn wie wel of niet erft. Het opstellen van een verklaring van erfrecht cq de duidelijkheid kan enige tijd in beslag nemen. Dan is een belet en ontstentenisbepaling wel zo handig. Met zo'n bepaling kan de notaris tijdelijk een bestuuirder inschrijven totdat die duidelijkheid er is. Overweeg daar een depotakte aan te koppelen. Het zou vervelend zijn immers als die belet- en ontstentenisbepaling 'zoek' is als je die nodig hebt.