Belet en ontstentenis
Nieuws - 25 januari 2023

Belet en ontstentenis

Ben je DGA van een eigen BV en kom je te overlijden, heb je het dan goed geregeld met het bestuur. Wie neemt dat dan op zich.

Heb je formeel niets geregeld, dan blijft je BV achter zonder bestuur. De aandelen vallen dan in de nalatenschap.

Doordat de aandelen in je nalatenschap vallen, zijn je erfgenamen gezamenlijk gerechtigd tot deze aandelen en kunnen ze gezamenlijk een nieuwe bestuurder benoemen. 

Het opstellen van een verklaring van erfrecht kan enige tijd in beslag nemen.

Dan is een belet en ontstentenisbepaling wel zo handig.