Actueel
Belastingrente en invorderingsrente

Belastingrente en invorderingsrente

15 september 2020
Categorie: Nieuws

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten is zowel de belastingrente als de invorderingsrente momenteel 0,01%. Dit is voor alle belastingen. Vanaf 1 oktober 2020 is het tarief van de belastingrente 4% voor alle belastingen. Dit geldt ook voor de vennootschapsbelasting (Vpb), maar slechts tot 31 december 2021. Daarna geldt voor de Vpb weer een belastingrente van 8%. Voorts blijft de invorderingsrente tot 31 december 2021 gehandhaafd op 0,01%. 

Nb: belastingrente en invorderingsrente, geregeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, zijn vormen van rente die worden berekend op belastingbedragen die de belastingplichtige verschuldigd is aan de Belastingdienst.

Terug