Actueel
Belastingplicht verenigingen en stichtingen

Belastingplicht verenigingen en stichtingen

23 juli 2020
Categorie: Nieuws

 

Stichting en vereniging die ondernemersactiviteiten uitoefenen zijn ook belast met vennootschapsbelasting.

De wet kent echter een vrijstelling voor geringe winsten. Dit is om verengingen en stichtingen met geringe commerciële activiteiten in staat te stellen zelfstandig te kunnen laten zijn, zonder dat dit leidt tot belastingheffing. 

Deze winst is vrijgesteld als deze in een jaar niet meer dan € 15.000 bedraagt. De winst is ook vrijgesteld als deze in het jaar, samen met die van de voorgaande vier jaren, niet meer bedraagt dan € 75.000. Een verlies wordt voor deze berekening op nihil gesteld. 

Geldt dit ook voor een organisatie die nog geen vijf jaar bestaat? 

Het gerechtshof kwam op grond van de wetgeschiedenis tot het oordeel dat de vrijstelling van € 75.000 bij verenigingen die nog geen vijf jaar bestaan geheel niet van toepassing is. 

Het is nog niet duidelijk of de vereniging de uitspraak voorlegt aan de Hoge Raad.

Terug