Actueel
Bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet i.g.v. vastgoedexploitatie

Bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet i.g.v. vastgoedexploitatie

26 augustus 2020
Categorie: Nieuws

 

Drijft een BV met de verhuur van panden materieel een onderneming ? Als het antwoord daarop bevestigend luidt, is de bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet daarop van toepassing. En dat scheelt aanzienlijk aan erfbelasting bij vererving / schenking.

In geval van vastgoedexploitatie is echter pas sprake van een materiele onderneming als de in dat kader verrichte arbeid naar aard en omvang meer omvat dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is en als doel heeft het behalen van een rendement dat meer is dan het geval zou zijn als er wel sprake zou zijn van normaal vermogensbeheer.

Het Hof Amsterdam heeft dit jaar in een zaak besloten dat er sprake was van een materiele onderneming en keurde de bedrijfsopvolgingsregeling goed. Het betrof o.a. de verhuur van een hotelpand. De verhuurder was in de praktijk dagelijks nauw betrokken bij de hotelexploitatie zoals het aansturen van en hulp bieden aan personeel en bijspringen i.g.v. calamiteiten. Dus was er volgens het Hof sprake van meer arbeid dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk was en was dit ook gericht op het behalen van een hoger rendement als verhuurder. Dat hogere rendement bleek ook feitelijk. De directe en indirecte rendementen lagen hoger dan de zogenaamde IPD-index. Deze index vormt volgens het Hof een goede vergelijkingsmaatstaf.

Het blijft een lastige zaak in welke gevallen nu wel sprake is van een materiele onderneming en in welke gevallen niet. Belangrijk is i.e.g. altijd tijdig te anticiperen op een mogelijke overdracht wil men überhaupt een pleitbaar standpunt hebben als het gaat om toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Terug