Actueel
Balansschulden omzetbelasting, suppletieaangifte en boetes

Balansschulden omzetbelasting, suppletieaangifte en boetes

12 oktober 2020
Categorie: Nieuws

 

Als bij het opmaken van de jaarrekening van bijvoorbeeld een BV blijkt dat te veel of te weinig omzetbelasting is voldaan over het betreffende jaar, ontstaat er een balansschuld BTW.

Als blijft dat er aldus een balansschuld BTW is, is het raadzaam voordat de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend, de suppletie aangifte BTW in te dienen. Met ingang van 1 januari 2018 is het verplicht om de suppletieaangifte elektronisch in te dienen.

Om een juiste voldoening te bevorderen is ook een inlichtingenverplichting (suppletie) opgenomen in de wet- en regelgeving.

Als een periodieke aangifte omzetbelasting niet of te laat wordt gedaan, kan de inspecteur een verzuimboete opleggen. Als de omzetbelasting die op (de periodieke) aangifte moet worden voldaan, (gedeeltelijk) niet of te laat wordt betaald, dan kan een verzuimboete worden opgelegd. Is de niet tijdige betaling het gevolg van opzet of grove schuld, dan kan hij in plaats van een verzuimboete, ook een vergrijpboete opleggen.

In tegenstelling tot een vergrijpboete, hoeft de inspecteur bij het opleggen van een verzuimboete geen onderzoek te doen naar verwijtbaar gedrag. De onderbouwing van de verzuimboete vloeit rechtstreeks voort uit het feit dat een aangifte te laat is ingediend, dan wel uit het feit dat er te laat is betaald.

Terug